Jakie są nasze wartości?

Affinity

Maksymalna zbieżność pomiędzy użytkownikami, którzy dzielą te same gusta, zainteresowania oraz doświadczenia osobiste i zawodowe.

Screening

Firmy, użytkownicy i przedsiębiorcy mogą z powodzeniem realizować swoje kolejne cele.

Synergia

Promujemy zjednoczenie, połączenie i współpracę pomiędzy użytkownikami, tak aby efekt był większy niż suma efektów indywidualnych.

Zaufanie

Staramy się dzielić i wymieniać z ludźmi to, co jest naprawdę istotne dla każdego z nas, utrwalając zaufanie i szacunek.


beBee rozwija projekt Affinity Algorithm oparty na uczeniu maszynowym. Głównym celem projektu jest zbadanie i opracowanie nowego paradygmatu sieci społecznościowej, w którym dzięki inteligencji zaprojektowanych nowych algorytmów, które będą oparte na uczeniu maszynowym, zostanie osiągnięta optymalna platforma do analizy pokrewieństwa użytkowników. Projekt ten jest finansowany przez Wieloregionalny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (UE, FEDER/CDTI).


Inteligentna platforma zarządzania treścią online w celu poprawy zasięgu i wpływu mediów w sektorze turystycznym
Głównym celem projektu jest zbadanie i opracowanie nowego paradygmatu sieci społecznościowej, w której dzięki inteligencji nowych algorytmów zaprojektowanych w oparciu o uczenie maszynowe, osiągnięta zostanie optymalna platforma do analizy pokrewieństwa użytkowników. Projekt jest finansowany przez Wieloregionalny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (UE, FEDER/CDTI).


Social intelligence for the dynamization of employability (beEMP)
Głównym celem projektu beEmp jest opracowanie zaawansowanego systemu analizy i komunikacji opartego na technologiach social computing i Big Data, służącego do poznania możliwości zatrudnienia osób i inteligentnej identyfikacji odpowiadających im talentów. Wszystko po to, aby stworzyć ekosystem ułatwiający dynamizację w poszukiwaniu pracy i wczesne wykrywanie talentów, promując tym samym współpracę między światem biznesu a światem edukacji.
Projekt ten, o numerze referencyjnym RTC-2016-5642-6, został współfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności, w ramach Narodowego Planu Badań Naukowych, Rozwoju i Innowacji Technologicznych na lata 2013 - 2016.