Default company background
Telewizja Polska S.A.

Telewizja Polska S.A. w Polska

36 jobs od Telewizja Polska S.A. w Polska


 • Telewizja Polska S.A. -, Warszawa, Polska

  Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatek i kandydatów · zainteresowanych pracą/współpracą w Ośrodku - TVP Technologie jako: · Administrator IT Systemów Produkcyjnych · Miejsce świadczenia usług: Wa ...


 • Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Główne zadania · : opiniowanie i współudział w realizacji projektów strategicznych Spółki, · opracowywanie i analiza raportów zbiorczych z realizacji projektów strategicznych, · weryfikacja dokumentó ...

 • Telewizja Polska S.A.

  TV Producer​

  6 dni temu


  Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · współpracy: monitorowanie i analizowanie bieżących wydarzeń na świecie, w regionie Trójmorza i w Polsce; · tworzenie scenariuszy i organizowanie pracy redakcji podczas przygotowywania audycj ...

 • Telewizja Polska S.A.

  Technik studia TV

  14 godzin temu


  Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · zadań: realizacja techniczna informacyjnych audycji studyjnych, · konfiguracja, obsługa i utrzymanie poprawnego działania infrastruktury A/V, · obsługa urządzeń i opieka nad sprzętem zainsta ...

 • Telewizja Polska S.A.

  Archiwista

  6 dni temu


  Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · zadań: prowadzenie kwerendy tematycznej według zapytania użytkownika archiwum, · informowanie o zasobie archiwalnym, · udostępnianie zbiorów, · przejmowanie dokumentacji aktowej z jednostek ...


 • Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · zleconych zadań: administracyjne wsparcie projektów: monitorowanie realizacji zadań, aktualizacja dokumentacji, komunikacja wewnątrz organizacji i z wykonawcami, · inicjowanie oraz monitorow ...


 • Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Główne zadania · : opracowywanie, analizowanie, modelowanie danych ekonomicznych i finansowych, · sporządzanie raportów dotyczących efektywności ekonomicznej projektów, · przygotowywanie analiz zarzą ...


 • Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · obowiązków będzie obejmował: przygotowywanie dokumentów w trakcie zatrudnienia oraz związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, · prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z ...


 • Telewizja Polska S.A. Woronicza, Warszawa, Polska

  Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatek i kandydatów · zainteresowanych współpracą w Ośrodku - TVP Technologie jako: · Administrator-analityk systemów informatycznych · Zakres współpracy będzie ob ...


 • Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · zadań będzie obejmował: prowadzenie negocjacji z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi w zakresie nabywania licencji i praw do filmów, audycji i formatów, · opracowywanie projektów umów z ...

 • Telewizja Polska S.A.

  TV News Reporter

  6 dni temu


  Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · współpracy: monitorowanie i analizowanie bieżących wydarzeń na świecie, w regionie Trójmorza i w Polsce, zwłaszcza pod kątem wykorzystania ich w audycjach informacyjnych i publicystycznych; ...


 • Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · obowiązków będzie obejmował w szczególności: zarządzanie ewidencją składników majątku środków trwałych, · obsługę ekonomiczno – finansową Ośrodka, · udział w pracach planistycznych oraz bież ...


 • Telewizja Polska S.A. Warszawa, Polska

  Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatek i kandydatów · zainteresowanych współpracą w Ośrodku - TVP Technologie jako: · Administrator-analityk systemów informatycznychZakres współpracy będzie obejm ...

 • Telewizja Polska S.A.

  Technik serwisowy

  14 godzin temu


  Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · zadań: opieka, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów ze sprzętem telewizyjnym pracującym w studiach, aparaturach technicznych studiów, reżyserkach, newsroomach i innych pomieszczeniach tec ...

 • Telewizja Polska S.A.

  Fakturzysta/Fakturzystka

  14 godzin temu


  Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · współpracy będzie obejmował w szczególności: przygotowywanie i sprawdzenie poprawności formalno – rachunkowych dokumentów księgowych, · rozliczanie pobranych zaliczek, · kontrola poprawności ...


 • Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · obowiązków będzie obejmował w szczególności: sprawowanie kontroli w zakresie właściwego doboru, rozmieszczenia i konserwacji sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych oraz prawidłowego ...

 • Telewizja Polska S.A.

  TV News Producer

  6 dni temu


  Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · współpracy: monitorowanie i analizowanie bieżących wydarzeń na świecie, w regionie Trójmorza i w Polsce; · tworzenie scenariuszy i organizowanie pracy redakcji podczas przygotowywania audycj ...


 • Telewizja Polska S.A. Wrocław, Polska

  Zakres · zadań będzie obejmował: · • monitorowanie bieżących wydarzeń, zwłaszcza pod kątem wykorzystania w audycjach informacyjnych i publicystycznych, · • zgłaszanie wydawcy propozycji tematów do r ...

 • Telewizja Polska S.A.

  Change Manager

  2 dni temu


  Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Główne zadania · : zarządzanie procesami i usługami zgodnie z firmowymi standardami oraz umową SLA, · kontrola i zapewnianie jakości świadczonych usług minimalizując ryzyko pogorszenia w okresie wpro ...


 • Telewizja Polska S.A. Warsaw, Polska

  Zakres · zadań: koordynacja ścieżki akceptacyjnej opracowanych projektów dokumentów, · współpraca z wybranymi jednostkami organizacyjnymi Spółki. · Oczekiwania: · wykształcenie wyższe lub w trakcie ...